https://old.economy.gov.az/ministry/public-relations/speeches-and-interviews/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Çıxışlar və müsahibələr

Tarixi seçin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10