https://old.economy.gov.az/legislation/acts/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Dövlət qeydiyyatına alınmış normativ hüquqi aktlar

Tarixi seçin
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Kollegiyasının “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 25 aprel tarixli 02 nömrəli Qərarında, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması sisteminin tətbiqi ilə bağlı bir sıra sənədlərin təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 26 iyul tarixli 1617050000008600 nömrəli, “Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1617050000011400 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş bir sıra sənədlərin formalarının və tərtib edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000006200 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 2006-cı il 26 dekabr tarixli 644 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən şərab və şərab məhsullarının, meyvə və tərəvəz şirələrinin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın ləğv edilməsi haqqında

Sənədin elektron variantını yükləmək üçün keçid (Adobe PDF). Faylın həcmi: 59.8KB   ...

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının “Fiziki şəxslərin uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 19 may tarixli 1517050000003100 nömrəli və “Bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 15 mart tarixli 1917050000004800 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Sənədin elektron variantını yükləmək üçün keçid (Adobe PDF). Faylın həcmi: 43KB   ...