Regionlar

  • Yenilənib 31.08.2021 14:30
  • Yaradılıb 31.08.2021 10:20

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

 

 

   İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

   Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları

   Ərazisi

   8,84 min kv. km

   Əhalisi

   630,4 min nəfər

   İqtisadiyyatının əsas sahələri

   Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

   Təbii ehtiyatları

   Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

← Geriyə