Regionlar

  • Yenilənib 31.08.2021 14:23
  • Yaradılıb 31.08.2021 09:30

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu

 

 

   İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

   Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları

   Ərazisi

   7,03 min kv. km

   Əhalisi

   687,6 min nəfər

   İqtisadiyyatının əsas sahələri

   Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və xalq sənətkarlığı

   Təbii ehtiyatları

   Əhəngdaşı, gips, sement xammalı, hidroenerji və təbii-rekreasiya ehtiyatları

← Geriyə