Regionlar

  • Yenilənib 31.08.2021 14:19
  • Yaradılıb 31.08.2021 09:05

Naxçıvan iqtisadi rayonu

 

   İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

   Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları

   Ərazisi

   5,5 min kv. km

   Əhalisi

   461,5 min nəfər

   İqtisadiyyatının əsas sahələri

   Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

   Təbii ehtiyatları

   Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

← Geriyə